Home

Birou Individual Notarial Chivu-Răceanu Maria - Târgu Jiu - Gorj

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Activitatea notariala la Birou Individual Notarial Chivu-Răceanu Maria – Târgu Jiu – Gorj se realizeaza prin acte notariale si consultatii juridice notariale, în conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36 din 12 mai 1995, republicata. Notarul public are obligatia sa verifice, în scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au înteles sensul si le-au acceptat efectele. În cazul în care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza întocmirea lui.

La Birou Individual Notarial Chivu-Răceanu Maria – Târgu Jiu – Gorj activitatea notariala se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.