Competente / Servicii

În cadrul Societății Profesionale Notariale – Manta Claudiu și Chivu-Răceanu Maria – Târgu Jiu – Gorj – beneficiaţi de următoarele servicii notariale:

•  redactarea înscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

•  autentificarea înscrisurilor;

•  procedura succesorala notariala;

•  certificarea unor fapte, în cazurile prevazute de lege;

•  legalizarea semnaturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

•  darea de data certa înscrisurilor;

•  primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;

•  actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

•  legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

•  efectuarea si legalizarea traducerilor;

•  eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;

•  activitati fiduciare, în conditiile legii;

•  numirea, în cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

•  înregistrarea si pastrarea, în conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

•  certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;

•  procedura divortului, în conditiile legii;

•  lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;

•  orice alte operatiuni prevazute de lege.

Notarii publici pot da si alte consultatii juridice în materie notariala decât cele privind continutul actelor pe care le îndeplinesc si pot participa, în calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Notarul public poate desfasura, în conditiile legii, activitati de agent al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, precum si alte activitati decât cele prevazute de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 , date în competenta sa.

În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute în situatiile urmatoare:

•  procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat în circumscriptia teritoriala a judecatoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;

•  în cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre notarii publici care îsi desfasoara activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesionala din circumscriptia teritoriala a judecatoriei în care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;

•  actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei în care urmeaza a se face plata;

•  eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vadite se face de notarul public în a carui arhiva se afla originalul actelor notariale;

•  procedura divortului este de competenta notarului public cu sediul biroului în circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla locul încheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;

•  procedura eliberarii încheierii cu privire la rezultatul verificarilor efectuate în Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerelor si în registrele nationale notariale ale Uniunii se îndeplineste de notarul public competent, în conditiile legii, sa efectueze procedura succesorala;

•  orice alte situatii prevazute de lege.